Update

De afgelopen weken heeft de website een aantal veranderingen ondergaan. Bepaalde rubrieken zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor nieuwe. De meest in het oog springende wijziging is dat de oefeningen niet meer via links benaderd hoeven te worden. Ze zijn nu rechtstreeks in de website geïntegreerd.